Čistenie vykurovania

Navigácia

Máte nasledovné alebo podobné problémy s kúrením:

  • zvýšili sa vám náklady na vykurovanie?
  • zdá sa vám, že jedna miestnosť kúri menej ako druhá?
  • alebo má ohrevné teleso radiátora rozdielnu teplotu?
  • máte studené podlahové kúrenie?
  • aj po odvzdušnení vám radiátory bublocú?

Ak máte s vykurovaním jeden s uvedených alebo iné problémy mali by ste rozvody kúrenia rozhodne nechať vyčistiť:

Ponúkame vám riešenie:

  • mechanické čistenie radiátorov alebo podlahového kúrenia špeciálnym zariadením
  • úprava tvrdosti vody
  • odvzdušnenie rozvodov kúrenia
  • mechanická filtrácia a inštalácia mechanických filtrov
  • chemické čistenie a konzervácia rozvodov kúrenia

 


.