Ako vznikajú nečistoty v systéme?

Začneme úplne od začiatku, od realizácie radiátorového, či podlahového kúrenia. Znečistenie môže byť spôsobené jednak použitím nesprávnych materiálov pri realizácii, či neprepláchnutím systému po zapojení rozvodu. Znečistenie môže nastať aj kombináciou starého a nového rozvodu. Druhým hlavným dôvodom znečistenia rozvodov kúrenia je samotná voda. Príčinou môže byť napustenie systému nesprávnou (znečistenou) vodou, zvyčajne zo studne, vďaka čomu vznikajú usadeniny priamo zo zdroja vody.

Postupom času sa zanášajú všetky typy systémov a je jedno, z akých materiálov je systém zrealizovaný. Je pravdou, že niektoré sú náchylnejšie na zanášanie viac a niektoré menej. Rovnako to závisí aj od oblasti, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Niektoré oblasti majú vo vode, ktorou je systém naplnený, vyšší obsah minerálov, iné na inkrusty, kvalitu vody, mikróby, riasy, či baktérie. Vo svojej podstate však zanáša každý systém, to znamená, že každý vykurovací systém je potrebné čistiť. Podľa našich dlhoročných skúseností odporúčame vykonať preplach a dezinfekciu vykurovacieho systému pred prvým použitím a následne v pravidelných intervaloch 3-5 rok.

Návratnosť pri čistení rozvodov kúrenia je 2-3 roky*

* v závislosti od stupňa zanesenia systému pred čistením

Na preplach rozvodov kúrenia používane
profesionálne zariadenie Kamco CLEARFLOW®

Proces preplachovania CLEARFLOW® je univerzálny, ľahko použiteľný a vysoko efektívny spôsob preplachovania vykurovacích systémov. Využitím preplachovacích čerpadiel Kamco CLEARFLOW® možno vykurovacie systémy zbaviť kalu, vodného kameňa, koróznych vrstiev ale aj dezinfikovať systém s minimálnou potrebou demontáže a narušenia systému. Cieľom je obnova systému, ktorý má problémy s cirkuláciou a hlučnosťou kotla (spôsobené kalom a vrstvami korózie) na optimálny výkon. Preplachovaním sa tieto usadeniny odstránia a tým aj problémy, ktoré spôsobujú.

Pro tomto procese, je vykurovací systém nútene vyčistený použitím vody pri vysokej rýchlosti, ale nízkom tlaku tak, aby nedochádzalo k fyzickému poškodeniu systému. Existujúce nečistoty sú často zmobilizované zmenami v systéme, napríklad zvýšením účinnosti po inštalácii nového kotla. Následne sa môžu hromadiť vo výmenníku tepla, čo spôsobuje hlučnú prevádzku, zníženie účinnosti a v extrémnych prípadoch zlyhanie kotla. Vysoká účinnosť a kompaktnosť moderných kotlov, ktoré sú vyvíjané k minimalizácii nákladov na energie, má za následok, že sú náchylnejšie na problémy spôsobené nečistotami v systémovej vode.

Ako to funguje?

Preplachovacie čerpadlo sa jednoducho pripojí do vykurovacieho systému, a to buď cez štandardné obehové čerpadlo pomocou adaptéru, cez konce jedného radiátora, alebo kdekoľvek kde je to najjednoduchšie realizovateľné. Silný prietok, v kombinácii s rýchlim prepínačom spätného chodu, spôsobí uvoľnenie a pohyb nánosov nečistôt a korózie, ktoré odolávajú tradičným metódam čistenia systému. Akonáhle sú nánosy korózie a kalu uvoľnené a dané do pohybu, tlačením čistej vody do vykurovacieho systému sa vytlačí týmito nečistotami kontaminovaná voda cez vypúšťací ventil zo systému do odpadu. Počas procesu CLEARFLOW®, sú radiátory preplachované individuálne, bez potreby ich odstránenia alebo odpojenia zo systému tým, že sa plný výstupný výkon čerpadla privedie na každý radiátor samostatne. Na konci procesu preplachovania, je v systéme čistá voda a jeho uvedenie do normálnej prevádzky trvá iba niekoľko minút.

Prepláchnutie systému nenapraví jeho nesprávny návrh alebo mechanické závady, ktoré by mali byť opravené, ale v mnohých prípadoch odstráni problémy spôsobené týmito závadami.

VYŽIADAJTE SI NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU