ČISTENIE
ROZVODOV VODY

Rovnakú technológiu ako pri čistení vykurovania možno aplikovať aj na čistenie rozvodov vody (pitnej, úžitkovej, teplej). V rozvodoch vody sa časom objavujú nánosy vodného kameňa, udržujú sa mikróby a baktérie, dochádza k strate tlaku teplej vody a je potrebná častá výmena obehových čerpadiel.

Z doterajších 20 ročných skúseností môžeme potvrdiť, že je jedno či sú rozvody vo vašom dome plastové, plast hliníkové, kovové, alebo medené. Všetky rozvody sa časom zanášajú, aj keď sa na prvý pohlaď zdá, že voda je čistá. Môžte sa na nás obrátiť aj s riešeniami v oblasti úpravy vody mechanickou filtráciou.

ČISTENIE
VÝMENNÍKOV TEPLA

Počas prevádzky môže dochádzať k zanášaniu výmenníkov rôznymi usadeninami v závislosti na type pretekajúceho média. Dôvodom zanášania je zväčša zlá kvalita vody v kombinácii s nevhodným teplotným režimom. Pre jednotlivé aplikácie sú typické usadeniny, ich tvorba aj ich odstraňovanie. V chemických procesoch vznikajú veľmi zložité usadeniny, často vo forme komplexov. Pri čistení výmenníkov tepla vždy čistiace zmesi vopred odskúšame, aby sme Vám zabezpečili účinný a dlhodobý výsledok čistenia.

Pri chemickom čistení postupujeme zodpovedne. Je veľmi dôležité vyvarovať sa použitiu činidiel, ktoré poškodzujú výmenník, tesnenia alebo iné súčasti. Nemenej dôležité je postupovať v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi. Obvyklým materiálom výmenníkov je nehrdzavejúca oceľ AISI 316. Na čistenie tohto materiálu zásadne nie je možné použiť činidlá spôsobujúce koróziu tejto ocele, najmä kyselinu dusičnú a soľnú, a to v žiadnej koncentrácii!

Nezabudnite na pravidelný
interval výmeny nemrznúcej zmesi
v solárnych paneloch raz za 8-10 rokov.

ÚDRŽBA
SOLÁRNYCH PANELOV

Slnečné kolektory si za celú svoju životnosť prakticky nevyžadujú údržbu, ani nejaké významné náklady na prevádzku. Jedinou výnimkou je výmena teplonosnej kvapaliny v primárnom okruhu, ktorú výrobca odporúča vymeniť minimálne každých 8-10 rokov. Kontaktujte nás a dohodnite si s našimi technikmi termín výmeny tejto kvapaliny. Ideálne načasovanie je na jeseň, pred zimnými mrazmi.

REGULÁCIA
BYTOVÝCH DOMOV

V spolupráci s partnerskou firmou ponúkame služby vyregulovania bytových domov a bytových jednotiek. Viac informácií poskytneme telefonicky.

VYŽIADAJTE SI NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU