PREČO JE POTREBNÉ
ČISTIŤ VYKUROVACÍ SYSTÉM?

  • Pravidelné čistenie šetrí financie. Odstránením usadenín sa zvýši tepelný výkon kúrenia, čo znamená zníženie nákladov na vykurovanie. Predĺži sa životnosť kotla a technologických zariadení, čo znamená oddialenie investície do nového kúrenia.

  • Pravidelné čistenie šetrí životné prostredie. Zrýchli sa prenos tepla a zvýši sa výkon kúrenia, čím sa zníži spotreba zdroja energie (voda, elektrika, plyn).
PREČO VZNIKAJÚ NEČISTOTY Vo VYKUROVACOM SYSTÉME?

Postup práce
pri čistení vykurovania v rodinnom dome alebo byte  • telefonické upresnenie, prípadne osobná obhliadka
  • dohodnutie termínu
  • zapojenie potrebných strojov
  • čistenie systému
  • napustenie systému vodou a konzervačnou chémiou
  • odporúčanie a inštalácia možného filtračného zariadenia, prípadne úpravne vody
  • vystavenie preberacieho protokolu spolu s fakturáciou


Keďže každý systém má svoje špecifiká, radi Vám vypracujeme individuálnu ponuku. Celý tento postup ovykle trvá v prípade štandardných rodinných domov, chát a bytov od 7 do 12 hodín. V prípade väčších objektov, panelových domov alebo kotolní sa čas potrebný na čistenie určí na základe obhliadky. Vo väčšine prípadov dokážeme vyčistiť váš systém do 1 dňa a určite nepohrdneme šálkou čaju, prípadne kávy :)

Proces čistenia
formou preplachovania rozvodov

Naši pracovnici zapoja zariadenie Kamco CLEARFLOW® do kúrenárskeho systému. Spustia preplachovanie systému čistou pitnou vodou (technológiou voda-vzduch), až kým rozvody nie sú úplne vyčistené. Voda s nečistotami odchádza priamo do kanalizácie. V prípade, že je rozvod potrubia extrémne zanesený, používa sa na vyčistenie okrem vody aj malé množstvo chemickej látky na rozpustenie extrémne zanesených nečistôt. Po čistení rozvodov kúrenia môžeme potrubia napustiť ochrannou látkou, ktorá zabráni ďalšiemu usádzaniu.

Pri čistení nehrozí riziko poškodenia rozvodov, keďže pri čistení používame rovnaký tlak ako pri prevádzke. Vykonávame čistenie celého systémum, aby sme dokázali zaručiť čistý, bezproblémový a bezporuchový chod vykurovacej sústavy.

FOTOGALÉRIA ZO SERVISNÝCH ZÁSAHOV U NAŠICH ZÁKAZNÍKOV:

obhliadky a konzultácie
0949 318 765